תפילה יהודית

אנא ה’ סמכתי על רחמיך הרבים לבקשך שתישמע תפילתי הקטנה היוצאת מעומק ליבי, וענה נא לקריאתי. כמו שכתוב בתורתך הקדושה ” והיה טרם יקראו ואני אענה ” . אדון כל העולמים, תן לי פתחון פה להתוודא לפניך, להודות לך, ולקבל את רחמיך.

עשה עימי כחסדך הגדול ושפטני בגודל רחמיך, אבקש יוצרי ובוראי קבל נא בקשתי, כי אין לי מליץ יושר להזכיר זכיותיי אך סומך אני כי הכל גלוי וידוע לפניך, וראה את הדרך הארוכה בה למדתי להשתנות ולהכיר ולהודות לך על הכל.