מודל וולט דיסני על פי ה-NLP

מודל וולט דיסני על פי ה-NLP

על פי מודל דיסני, המשמש כאחד מאבני היסוד בתהליכי ה NLP , היצירתיות היא תהליך שלם, הכולל שילוב של שלושה תתי- תהליכים : האיש החולם , האיש הריאלי / המבצע , ואיש הביקורת / המבקר החיצוני.

מחויבות טוטאלית לכל תת תהליך בשילוב מלא עם ראיית מטרת הקצה, היא זו שתוביל לשינוי. שיטת ה- NLP הגדירה את האסטרטגיה המדויקת מאחורי כל שלב, כך שניתן יהיה לעשות במודל שימוש יעיל להגשמת פרויקטים והפקת תוצרים מעולים.

שלב 1 – איש החולם / יושב בכסא החולם
כאשר אדם מכוון עצמו לתכנית או רעיון עליו לבחון את התמונה השלמה, תוך הצהרת מטרות במושגים חיוביים והצגת הרווחים הגלויים והסמויים מהמצב הרצוי. השאלות הבאות הן שאלות החייבות להישאל על מנת להרחיב, להעשיר ולהבהיר את התמונה המנטאלית של הרעיון או התוכנית:
• מה אני רוצה לעשות ? 
• מדוע אני רוצה לעשות זאת, מהי המטרה / הסיבה?
• מהם הרווחים שאני רוצה להשיג? כיצד אדע שיש לי אותם?
• מתי אוכל לצפות לקבל אותם?
• לאן אני רוצה שהרעיון ייקח אותי בעתיד?
• מי או כמו מי אני רוצה להיות (ביחס לרעיון)?

שלב 2 – איש הביצוע / יושב על כסא הביצוע
בשלב זה נבנית תוכנית אופרטיבית לפעולה על מנת להוציא את התכנית / הרעיון מהכוח אל הפועל. בשלב הביצוע נוצרת מסגרת פעולה וציוני דרך להתקדמות, תוך אפשרות לבקרת התהליך. 
השאלות הבאות הן השאלות הנשאלות בשלב זה:
• כיצד לבנות תוכנית עיסקית מפורטת ככל האפשר ? מהן אבני הדרך בתהליך ?

• כיצד אדע שהשגתי את המטרה? כיצד אוכל לבחון את התוצאות? בניית מדדים להצלחה 

•  מי יעשה את זה? • כיצד תחולק האחריות בין האנשים שתפקידם להוציא את התוכנית לפועל,

• מתי כל שלב יתבצע? מתי המטרה הכוללת תושג / תושלם?
• מדוע כל שלב הוא חיוני / הכרחי?

שלב 3 – המבקר / יושב על כסא המבקר
תפקיד המבקר הוא למנוע מראש בעיות ולוודא איכות באמצעות שימוש באמות מידה שונות.
שלב הביקורת צריך להתייחס לטווח הקצר והארוך במקביל תוך חיפוש מקורות פוטנציאליים של בעיות בעבר ובעתיד.
השאלות הבאות הינן ‘שאלות המבקר’ :
• מדוע עלול מישהו להתנגד לרעיון החדש הזה?
• מי יושפע מהרעיון החדש, מי יתמוך בו או ינסה לשבור את יעילות הרעיון, ומה הם צרכיו?
• מה המחירים שאצטרך לשלם?
• מתי ואיפה לא הייתי רוצה להשתמש ברעיון החדש?
• מהם הדברים החיוביים שאני מקבל מהדרך הנוכחית?

טכניקת וולט דיסני , משמשת תפקיד חשוב בתהליכי הנחייה ואימיון אישי , למעוניינים לפתח קריירה חדשה , עסק חדש, יציאה לדרך עיסקית חדשה וכיוב’ ,

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר , לביצוע והנחייה כאמור בתהליך מרתק מעין זה